NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

 Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty na adrese:

PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb

Lontov 48

935 75 Lontov

  • písomne osobným podaním v podateľni,

  • ústne v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa a vedúceho

  • telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod. - t.č.: 036 / 77 87 218

  • prostredníctvom pošty na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií:

Rozmnožovanie:

1 strana čiernobiela kópia

0,03 €

Informácia poskytnutá na CD nosiči:

1 ks CD nosič a obal

1,50 €

Informácia poskytnutá e-mailom:

 

Zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC:

1 strana A4 – čiernobiela kópia

0,05 €

1 strana A4 – farebná kópia

0,10 €

 

Odosielanie informácií poštou: Podľa aktuálneho Cenníka Slovenskej pošty.

 Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov poskytnutie informácie bude zadarmo.

 Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne ZSS, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

 

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.