NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

História

Kaštieľ Jekkelfalussyovcov (okolo 1905)Domov sociálnych služieb Lontov sa nachádza v Levickom okrese vo veľmi peknom prírodnom prostredí. Oblasť Hontu, do ktorej patrí i obec Lontov, bola v minulosti posiata mnohými panstvami a kúriami. Pozemok, na ktorom dnes stojí zariadenie Platan, vlastnila rodina Podhorsky, ktorá na ňom postavila kúriu. Juraj Podhorsky spolu s manželkou Paulou Forsterovou, z bohatej rodiny Forsterovcov, vlastniacich niekoľko kaštieľov, mali dve dcéry. Jedna z nich – Elizabeth Podhorska, sa vydala za Jozefa Jekelfalussyho, a spolu dali zbúrať pôvodnú kúriu, na mieste ktorej dala pani Elizabeth vystavať kaštieľ – letné sídlo rodiny, obklopený anglickým parkom a ovocnou záhradou. Ich jediná dcéra Gizka tragicky zahynula v roku 1902 pri požiari v priestoroch pivnice. Na jej počesť dala matka postaviť kaplnku zasvätenú Panne Márii Lurdskej, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2015.

Po vojne prejavil záujem o kúpu nehnuteľnosti profesor Vidlička, primár oddelenia tuberkulózy a respiračných chorôb, ktorý tu plánoval založiť rehabilitačné zariadenie pre pacientov s dýchacími ochoreniami. Areál sa mu podarilo kúpiť, no k vybudovaniu ozdravného sanatória už nedošlo, nakoľko majetok bol po druhej svetovej vojne vyvlastnený. V tomto období bola budova využívaná ako sklad pre poľnohospodárske plodiny a pomaly chátrala.

 

1956 – 1976

V roku 1956 Okresný výbor v Želiezovciach dal do užívania nehnuteľnosť v prospech sociálnych služieb. A tak po vykonaní rekonštrukčných prác bola 16.12.1956 zahájená prevádzka Domova dôchodcov, kde sa prvým vedúcim stal pán Ervín Meszáros. V tomto čase tu žilo 50 seniorov, o ktorých sa staralo 6 zamestnancov, pán Močáry Ján – údržbár, pani Maďarová Mária – kuchárka, pani Páchniková Valéria – opatrovateľka, pani Žigová Helena – opatrovateľka, pani Šimonová Júlia – upratovačka a pani Majtánová Alžbeta – opatrovateľka.tam. Pán Meszáros zotrval vo svojej funkcii až do roku 1971, kedy ho na poste riaditeľa zariadenia nahradila jeho manželka, p. Ľudmila Meszárosová. Napriek problémom, jedným z mnohých bolo napríklad zásobovanie, kedy prvým dopravným prostriedkom patriacim domovu bol bicykel.

 

1976 – 1996

V roku 1985 bol Domov reprofilizovaný, čo si vyžiadalo rozšírenie priestorov a bola zahájená výstavba rehabilitačného pavilónu a novej kotolne. V roku 1991 sa stáva Ústavom sociálnej starostlivosti pre dospelých mužov. Reštitučné konanie v rokoch 1992-1996 malo za následok vysporiadanie majetko-právnych vzťahov a tak bol majetok vrátený dedičke po pôvodnom majiteľovi, profesorovi Vidličkovi, jeho dcére Ivone Bruknerovej. Zariadenie sa tak stalo podnájomníkom, no nie nadlho. Vtedajší riaditeľ, Ing. Ladislav Tóth podpísal kúpnu zmluvu s dedičkou a zariadenie sa tak stalo štátnym.

1996 – 2016

kaštieľ (2006)V roku 1996 sa zariadenie premenováva na Ústav sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre mentálne, telesne alebo zmyslovo postihnutých dospelých občanov, o dva roky neskôr sa stáva domovom sociálnych služieb a o rok neskôr sa jeho novou riaditeľkou stáva Mgr. Anikó Bakóová. V roku 2009 sa názov mení na „Platan“, zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti nitrianskeho samosprávneho kraja. V júni 2012 sa stáva novovymenovanou riadietľkou PhDr. Valéria Solmošiová.

Počas 60-tich rokov sa v zariadení vystriedalo množstvo zamestnancov, niektorí sa v ňom len mihli, iní zostali mesiace, či roky a sú medzi nami i takí, ktorí v ňom strávili väčšiu časť svojho života. Každý prispel k fungovaniu zariadenia svojou troškou, no vďaka patrí každému z nich. Všetkým, ktorí prichádzali s dobrou vôľou a snahou pomôcť, patrí veľké ďakujem. V zariadení sa vystriedalo 49 zamestnancov, no menovite by sme chceli poďakovať tým, ktorí po rokoch práce odchádzali z Platanu do starobného dôchodku, a to: pán Mlynárik Tibor, pani Oszterová Helena, pani Mészárosová Ľudmila, pani Heinová Barbora, pani Lászlóová Klára, pani Kršková Margita, pani Hiršcsomorová Margita, pani Medveová Magdaléna, pani Tóthová Judita, pani Taligová Zlatica, pani Koledová Mária, pani Gulyásová Helena, pani Pavlenová Mária.

 

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.