NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

60. výročie

Dňa 16.12.2016 sa pri príležitosti 60. výročia založenia zariadenia „PLATAN“, ZSS Lontov, za účasti vzácnych hostí uskutočnila jubilejná oslava. Slávnostné podujatie svojou účasťou poctili predstavitelia NSK: podpredseda Ing. Juraj Horváth,CSc. v zastúpení predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu PhD, podpredseda Ing. Ladislav Marenčák, poslanci NSK za okres Levice Ing. Alexander Bačík, JUDr. Ján Janáč a Ing. Igor Varga, vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Viera Kazimírová, vedúca oddelenia sociálnej pomoci a posudkových činností Mgr. Katarína Matušicová. Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili ajriaditelia z iných ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, starosta obce Lontov, miestny pán farár katolíckej cirkvi Mgr. Marian Križan, riaditeľ PN Hronovce MUDr. Marek Zelman, riaditeľka SČK územný spolok  Levice pani Oľga Szalmová, naši sponzori, bývalí zamestnanci, PSS zariadenia a mnohí ďalší vzácni hostia a priatelia.

 Slávnostné oslavy 60. výročia otvorila riaditeľka zariadenia PhDr. Valéria Solmošiová, ktorá v krátkom príhovore privítala všetkých prítomných hostí a poďakovala sponzorom za ich pomoc a všetkým bývalým aj terajším zamestnancom za ich svedomitú a obetavú prácu. Prítomným sa prihovoril aj pán starosta, pani vedúca odboru sociálnych vecí, páni podpredsedovia NSK a následne pán podpredseda Ing. Juraj Horváth, CSc. odovzdal pani riaditeľke „Pamätný list“ predsedu NSK za kvalitné poskytovanie sociálnych služieb a neustále zlepšovanie životných podmienok obyvateľov. Nasledoval kultúrny program, v ktorom stručne bola spomenutá aj história zariadenia. Na záver vystúpili obyvatelia ZSS „PLATAN“ s krátkou scénkou o Vianociach, za čo ich prítomní hostia odmenili potleskom. Slová vďaky boli venované aj bývalým zamestnancom, ktorí odišli do plne zaslúženého dôchodku. Po programe nasledovalo požehnanie jedla a  hostia si mohli pochutnať na výbornom občerstvení. Na záver pri ukončení osláv všetci prítomní hostia dostali spomienkové predmety, ktoré zhotovili obyvatelia zariadenia „PLATAN“.

 

Veríme, že všetci prítomní sa cítili príjemne. Nech naše spoločné priateľské i predvianočné posedenie signalizuje porozumenie, lásku, spokojnosť a vzácnu vôňu domova pre našich obyvateľov.


Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.