NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť"), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa vyššie uvedeného zákona je hlavný kontrolór NSK

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie @ unsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úrad NSK, hlavný kontrolór, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK - NEOTVÁRAŤ",
  3. poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK predsedu NSK - NEOTVÁRAŤ".

Spôsob podania podnetu podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak podnet smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.

 

Smernica je dostupná na webovom portáli NSK v časti Elektronická úradná tabuľa.

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.