NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľník v zariadení sociálnych služieb je systémová zmena a otvorenie sa komunite

Milí dobrovoľníci. Vaša práca je pre občanov veľmi dôležitá a potrebná. Vašim pričinením môžete výrazne prispieť k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech iných osôb s ich súhlasom, alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre verejný prospech. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a kontakty. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností, nevykonáva ju pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom a vykonáva ju mimo svojho podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Status dobrovoľníka
- bezúhonnosť,
- ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu,
- morálne a ľudské kvality,
- pevná vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť,
- tolerancia, vľúdnosť a nezištnosť,
- spoľahlivosť,
- dobrovoľník má uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s organizáciou, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- zákonom o dobrovoľníctve dobrovoľník získava právny status dobrovoľníka.

Dobrovoľnícka práca nemá nahrádzať funkciu orgánov verejnej a štátnej správy ani funkciu rodinných príslušníkov či iných inštitúcií, ale vhodne ju doplňovať. Aj keď dobrovoľnícka činnosť nie je platené zamestnanie, ide o určitý druh záväzku. Preto pred tým, než sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom, položte si otázku, čo od dobrovoľníckej činnosti očakávate a aké sú Vaše motívy. Môžete sa stať dobrovoľníkom jednorazovým, krátkodobým, pravidelným alebo dlhodobým. Dobrovoľnícku činnosť môžete kedykoľvek ukončiť.

Čo môžete získať spoluprácou so zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK:
- dobrý pocit z toho, že niekomu pomáhate,
- nové sociálne zručnosti,
- možnosť podieľať sa na príprave a realizácii zaujímavých aktivít v zariadení sociálnych služieb, v ktorom budete vykonávať dobrovoľnícku činnosť
- kvalitnú prípravu k výkonu dobrovoľníckej činnosti (školenia, odborné vedenie a pod.),
- zaujímavé referencie do profesionálneho života,
- raz do roka stretnutie so zamestnancami Odboru sociálnych vecí Úradu NSK s cieľom zhodnotenia vzájomnej spolupráce,
- možnosť poukázať 3 % dane.

Prihláška dobrovoľníka

 

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.