NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

  • Výzvy na predloženie cenových ponúk

                       zverejnené podľa § 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov

  • Oznámenia o otváraní ponúk v zmysle § 41 bod 1 zákona č. 25/2006 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Prílohy:
Stiahnúť súbor (otváranie ponúk kritériá.pdf) Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o VO[Rekonštrukcia strechy na budove garáže a dielne]2013-09-16 05:43
Stiahnúť súbor (otváranie ponúk ostatné.pdf)Oznámenie o otváraní časti ponúk označených ako Kritériá[Názov predmetu zákazky: "Rekonštrukcia strechy na budove garáže a dielne"]2013-09-02 08:14
Stiahnúť súbor (Oznámenie o otváraní časti kritériá.pdf)Oznámenie o otváraní časti ponúk označenej ako [Oprava prístrešku]2013-10-29 08:31
Stiahnúť súbor (otváranie ponúk.pdf)Oznámenie o otváraní časti ponúk označenej ako [§ 41 bod 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarábvaní v znení neskorších predpisov]2013-10-29 08:28
Stiahnúť súbor (výzva na predloženie ponuky 1.pdf)výzva na predloženie ponuky 1.pdf[Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov na pedmet zákazky : Rekonštrukcia strechy budovi garáže a dielne v ]2013-08-23 09:35
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf)Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf[Zverejnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Predmet zákazky : oprava prístrešku]2013-10-29 08:21
Stiahnúť súbor (Výzva_nakupPC.pdf)Výzva_nakupPC.pdf[Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup PC zostavy a tlačiarne]2013-05-09 18:55
Stiahnúť súbor (SP_nakupPC.pdf)SP_nakupPC.pdf[Súťažné podklady - Nákup PC zostavy a tlačiarne]2013-05-09 18:53
Stiahnúť súbor (sp_ouvkz.pdf)sp_ouvkz.pdf[Súťažné podklady - Oprava a údržba veľkokuchynských a chladiarenských zariaden]2013-04-23 17:51
Stiahnúť súbor (vyzva_ouvkz.pdf)vyzva_ouvkz.pdf[Výzva na predloženie zákazky - Oprava a údržba veľkokuchynských a chladiarenských zariadení]2013-04-23 17:40
Stiahnúť súbor (vyzvarev_tech.pdf)vyzvarev_tech.pdf[Výzva na predloženie cenovej ponuky Služby revízneho technika]2013-04-17 12:22
Stiahnúť súbor (sprtech.pdf)sprtech.pdf[Súťažné podklady na: Služby revízneho technika]2013-04-17 12:20
Stiahnúť súbor (VýzvaVýzvy na zaslanie cenovej ponuky Prevádzkovanie ČOV PLATANZSS Lontov.pdf)VýzvaVýzvy na zaslanie cenovej ponuky Prevádzkovanie ČOV PLATANZSS Lontov.pdf[Výzvy na zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky Zákazka s nízkou hodnotou - "Prevádzkovanie ČOV "PLATAN",ZSS Lontov]2013-04-09 12:50
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky2013.pdf)Výzva na predloženie zákazky2013.pdf[ predmet obstarávania Čistenie lapača tuku ]2013-04-05 04:34
Stiahnúť súbor (SÚŤAŽNÉ PODKLADY.pdf)SÚŤAŽNÉ PODKLADY.pdf[Nákup čistiacich prostriedkov hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok]2013-01-14 20:37
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky.pdf)Výzva na predloženie zákazky.pdf[Nákup čistiacich prostriedkov hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok]2013-01-14 20:36
Stiahnúť súbor (SÚŤAŽNÉ PODKLADY šaláty 2012.pdf)SÚŤAŽNÉ PODKLADY šaláty 2012.pdf[ ]2012-11-20 14:42
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky šaláty 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky šaláty 2012.pdf[ ]2012-11-20 14:42
Stiahnúť súbor (SÚŤAŽNÉ PODKLADY CO v. 2013.pdf)SÚŤAŽNÉ PODKLADY CO v. 2013.pdf[ ]2012-11-20 14:42
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky CO. 2013.pdf)Výzva na predloženie zákazky CO. 2013.pdf[ ]2012-11-20 14:41
Stiahnúť súbor (SP zákusky 2012.pdf)SP zákusky 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:48
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky zákusky 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky zákusky 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:48
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky pek. v. 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky pek. v. 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:47
Stiahnúť súbor (SP ovocie.pdf)SP ovocie.pdf[ ]2012-11-15 05:47
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky ovocie a zelenina 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky ovocie a zelenina 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:47
Stiahnúť súbor (SP mraz. v. 2013.pdf)SP mraz. v. 2013.pdf[ ]2012-11-15 05:47
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky mraz. v. 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky mraz. v. 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:46
Stiahnúť súbor (SP Mliečne výrobky.pdf)SP Mliečne výrobky.pdf[ ]2012-11-15 05:46
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky ml. v. 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky ml. v. 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:45
Stiahnúť súbor (Výzva na predloženie zákazky kanc.mat . 2012.pdf)Výzva na predloženie zákazky kanc.mat . 2012.pdf[ ]2012-11-15 05:45
Stiahnúť súbor (Kancelársky materiál,papier súťažné podklady.pdf)Kancelársky materiál,papier súťažné podklady.pdf[ ]2012-11-15 05:44
Stiahnúť súbor (návrh zmluvy - súťažné podklady.doc)návrh zmluvy _súťažné podklady[Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov , hygienických potrieb a a ochranných pracovných pomôcok]2011-12-22 20:51
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.